ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖(86-755)-84811973

ការបង្ហាញក្រុមហ៊ុន / ដំណើរទេសចរណ៍រោងចក្រ

ការិយាល័យ

ផ្នែក​វិស្វកម្ម

ផ្នែក​វិស្វកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំរោងចក្រ

ការប្រជុំ

ខ្សែរោងចក្រ ក

ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម

បន្ទប់គំរូ z

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ

បន្ទប់គំរូ

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ