ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖(86-755)-84811973

ការបង្ហាញក្រុមហ៊ុន/ដំណើរទេសចរណ៍រោងចក្រ

ការិយាល័យ

engineering department

ផ្នែក​វិស្វកម្ម

Factory meeting room

ការប្រជុំ

Factory line a

ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម

Sample room z

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ

Sample room

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ